Stourbridge Lion

IMG_3504

BN#2098

IMG_3504
Stourbridge Lion, Dec 31, 2008